Bronnenlandschap

Uit Podiumkunst.net
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Podiumkunst.net presenteert de collecties van de consortiumpartners, andere partners binnen het digitaal cultureel erfgoed landschap en overige online collecties en archieven. Deze partijen zijn op verschillende manieren gekoppeld aan elkaar. Via deze koppelingen stroomt vaak ook relevante informatie voor Podiumkunst.net. Om deze reden is een bronnenlandschap in kaart gebracht. De onderverdeling tussen de partijen is gebaseerd op de gebruikte onderverdeling uit de schatkamer van podiumkunst.net, welke worden uitgelicht in overzichtsplaten verderop.

Overzicht partnergroepen.png


Collecties

De drie groepen/onderverdelingen (stippellijn rechthoeken) bestaan uit verschillende organisaties en instellingen die de collecties en archieven beheren. Deze organisaties en instellingen zijn apart weergegeven in onderstaande afbeeldingen. Deze afbeeldingen hebben het doel om een overzicht te creëren van de verschillende bronnen en organisaties die collecties leveren aan en welke getoond worden via podiumkunst.net. Er wordt een verschil gemaakt tussen de organisaties, de applicaties van de organisaties en de daadwerkelijke bronnen/collecties die de organisaties in beheer hebben of bezitten. Deze verschillen worden weergegeven met de ArchiMate elementen Business Actor (geel blok met een poppetje), Application Component (blauw met een “stekker” links) en Data Object (groene “tabel”), respectievelijk. Onder “Overzicht relevante ArchiMate elementen” staat een overzicht van de gebruikte ArchiMate concepten in het bronnenlandschap.

Consortiumpartners met kleur.png

Op de plaat is te zien dat de consortiumpartners zijn te vereenvoudigen tot vijf partijen (gele blokken met een poppetje erin): namelijk Stichting BPN met de theaterkrant, Muziekweb, Beeld & Geluid, Stichting Omroep Muziek en de Universiteit van Amsterdam met CREATE en het Allard Pierson. Deze partijen zijn onder de consortiumpartners geschaard volgens de schatkamer van podiumkunst.net. De blokken met poppetjes in andere blokken met poppetjes geven aan dat het binnenste poppetje onderdeel uitmaakt van het buitenste poppetje: de organisatie CREATE is onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Zo is ook het Allard Pierson onderdeel van de Universiteit van Amsterdam, waarbij het Circusmuseum, met de circuscollectie, onderdeel is van het Allard Pierson.

Digitaal Cultureel Erfgoed.png

De digitaal cultureel erfgoed instellingen zijn verdeeld in een aantal organisaties, waarbij een aantal organisaties zijn verbonden door middel van oprichting. Zo is bijvoorbeeld het Netwerk Oorlogsbronnen ontstaan vanuit de Stichting Omroep Muziek, het Rijksmuseum en het Nationaal Archief en zijn de collecties van het DBNL en de Koninklijke Bibliotheek verbonden.

Online Collecties en Archieven.png

Podiumkunst.net classificeert sommige instellingen in een aparte categorie: de online collecties en archieven, welke variëren van Nederlandse of Belgische organisaties tot wereldwijde organisaties. De Europese organisaties zijn uitgelicht met bronnen en applicaties (respectievelijk de groene en blauwe blokken), waarbij opvalt dat CEMPER informatie ontvangt van verschillende andere (Belgische) organisaties. De niet-Europese organisaties zijn samengevoegd tot de Wereldwijd categorie in de het grijze blok. Het grijze blok heeft geen inhoudelijke betekenis en is puur visueel.

Gewenste connecties

Naast de bestaande informatiestromen naar Podiumkunst.net zijn er ook een aantal gewenste informatie stromen vanuit de ketenpartners. DIP wenst de bij hen bekende productiedata te verbinden met de bekende data in Podiumkunst.net, waarna het termennetwerk van NDE deze informatie wenst te gebruiken. Hierbij zou het ook mogelijk kunnen zijn om de bekende informatie uit het termennetwerk, waaronder sommige terminologiebronnen, te gebruiken voor Podiumkunst.net. De informatiestromen staan weergeven in onderstaande afbeelding.

Gewenste connecties.png

Productieproces

Een combinatie van de bestaande en de aanwezige informatiestromen zijn terug te vinden in het veralgemeniseerde productieproces voor Podiumkunst.net, zie onderstaande afbeelding links. Dit veralgemeniseerde proces kan worden ingevuld voor de twee aanwezige stromingen binnen Podiumkunst.net: theater en muziek. Voor de theater stroming is dit proces al ingevuld met behulp van de DIP applicatie als Productiedata identificatie component en de Hub als Planningsdata matchcomponent. Hierbij kan voor de DERA rol bronhouder elk theater worden ingevuld en de Theaterencyclopedie als collectieverzamelcomponent. Dit is te zien in onderstaande afbeelding rechts, waarbij de daadwerkelijke systemen zijn 'genest' in de veralgemeniseerde applicatiecomponenten. De betekenis hiervan is dat de 'geneste' applicatiecomponent de achterliggende applicatiecomponent realiseert.

Productieproces algemeen2.png Productieproces theater.png

Uitleg modelelementen

Een overzicht van de gebruikte ArchiMate elementen in bovenstaande modellen is te vinden in dit overzicht.